Doradztwo prawne

Pomoc prawna w zakresie gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • odzyskiwania lokali;
  • uzyskiwania odszkodowania od gminy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego;
  • służebności;
  • zasiedzeń;
  • zwrotów;
  • regulacji stanów prawnych.
bnbn

-oklnjbu